Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων 2020

Ο Δήμος Νεμέας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας :"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020".

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη τροφίμων και εδώ την περίληψη της διακήρυξης τροφίμων.Δείτε εδώ την διακήρυξη προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το έτος 2020.Δείτε εδώ τον αριθμό της μελέτης , δείτε εδώ τον προϋπολογισμό , δείτε εδώ την τεχνική έκθεση , δείτε εδώ τη συγγραφή υποχρεώσεων , δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές .

Δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς ειδών καθαριότητας του Δήμου Νεμέας και εδώ το έντυπο προμήθειας γάλατος του Δήμου Νεμέας.Δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς ειδών καθαριότητας της Α/θμιας σχολικής επιτροπής.Δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς ειδών καθαριότητας της Β/θμιας σχολικής επιτροπής.Αναφορικά με το ΝΠΔΔ 'ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ' δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς ειδών κρεοπωλείου,δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς για κατεψυγμένα είδη , δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς για είδη απορρυπαντικών - καθαριστικών , δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς για είδη οπωροπωλείου , δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς για είη αρτοποϊας , δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς για είδη παντοπωλείου , δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς για γάλα.

Δείτε εδώ το Τ.Ε.Υ.Δ. τρόφιμα.