Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Κ.. ΔΑΦΝΗΣ Δ. ΝΕΜΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ