Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ