Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ