Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιτήσεις για επανασύνδεση ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών ΔΕΗ.

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Επανάχρηση κτιρίου αποθήκης ΚΣΟΣ δήμου Νεμέας και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναδιάρθρωση κορινθιακής σταφίδας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Yπογραφή προγραμματικής σύμβασης χάραξης δρόμου Νεμέας-Κιάτου.

Διαγωνισμός

Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δ. Νεμέας

Κανονισμός λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δ. Νεμέας

Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης δημοτικού συμβουλίου.