Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
Τριμηνιαίο Δελτίο Δ 2019 Πρατίνας

Τριμηνιαίο Δελτίο Δ 2019 Πρατίνας

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ τριμήνου

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ τριμήνου