Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση α) επιτροπής β) για τη γνωμοδότηση επιτροπής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ''

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Νεμέας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΤΕΒΑ)