Ο Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος του Δήμου Νεμέας, Κωνσταντίνος Φρούσιος. Πάντα κοντά στους πολίτες.
Παρουσίαση του δημάρχου Κωνστανίνου Φρούσιου

Παρουσίαση του δημάρχου Κωνστανίνου Φρούσιου