Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κάλυψη δυο θέσεων του προγράμματος εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Eυχές Πανελληνίων εξετάσεων

ANAKOIΝΩΣΗ

Μεταβολή όρων μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Νεμέας.

Ανακοίνωση: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Κατασκευή στίβου με συνθετικό τάπητα σταδίου Δ.Κ. Νεμέας.

Ανακοίνωση: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Εγκατάσταση Φ/Β σε δημοτικές υποδομές του Δήμου Νεμέας.