ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΞΙ

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο για τη μετατροπή υφισταμένων αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέχρι 16/7/2021.