ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων".

Δείτε εδώ την περίληψη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ τον καθορισμό των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.