ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση πρόσκλησης  προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Δείτε εδώ το παράρτημα για την πρόσληψη καθαριστών -καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων.

Δείτε εδώ την αίτηση που πρέπει να κατατεθεί.