ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (3138/22.06.2021) Πρόσληψης τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16/07/2021 έως 26/07/2021.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ το έντυπο πρόσληψης προσωπικού.

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων.