Προκήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Νεμέας.

Δείτε εδώ τηνπροκήρυξη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Νεμέας.

Δείτε εδώ την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ  Νεμέας.

Δείτε εδώ την περίληψη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Νεμέας..

Δε'ιτε εδώ την περίληψη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ Νεμέας.