ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

dimos nemeas

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νεμέα : 26-7-2021                                                                                                                                     

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   

   ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

 

 

  Όσοι ενδιαφερόμενοι για τη σύμβαση εργασίας ΣΟΧ 1/2021,σχετικά με  την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νεμέας, έστειλαν ηλεκτρονικά σήμερα ,την 26-7-2021, τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση nemeaota@otenet.gr,παρακαλούνται όπως τα προωθήσουν εκ νέου λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο server του Δήμου .

  Σε κάθε περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 26-7-2021,όπως έχει προκαθοριστεί.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ