Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε δημότες για τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.

Δείτε εδώ την  αίτηση για δημότες .

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε φορείς για τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.

Δείτε εδώ την αίτηση για φορείς.