Διακήρυξη δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ

Δείτε εδώ τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.