Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο'' Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νεμέας.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου " Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νεμέας".

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό της μελέτης.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση υδραυλικών.

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές.