Ανακοίνωση Πρόσληψης δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Νεμέας.

Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ.Για να δείτε  την ανακοίνωση πατήστε  εδώ.Για να δείτε την περίληψη της ανακοίνωσης πατήστε εδώ. Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ πατήστε εδώ.Για να δείτε το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ.Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.