Νέα
Νέα και ανακοινώσεις του δήμου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ2/2022

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ