Τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και με γνώμονα τη λήψη ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση 51/2020 για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης  της λειτουργίας των δημοσίων  υπηρεσιών και με γνώμονα τη λήψη ρυθμίσεων για την   αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  κορωνοϊού