ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ,ειδικότητας ''καθαρίστριες σχολικών μονάδων''.