Ταμειακή Υπηρεσία

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ    
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

Τηλ 2746-360-104    
Fax 2746-360-135

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ    
ΣΠΑΝΟΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    
Τηλ 2746-360-112    
Fax 2746-360-135