ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Δείτε εδώ τη συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Νεμέας για το έτος 2024.