ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Δείτε εδώ τη συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων του Δήμου Νεμέας για το έτος 2023.