Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Δείτε εδώ την απόφαση της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεμέας με θέμα :"Περί εισήγησης για αναπροσαρμογή ή μη δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακών τάφων Δήμου Νεμέας για το έτος 2021κ.ε."