Σύλλογος γυναικών Καστρακίου
Gallery

Ο Σύλλογος Γυναικών Καστρακίου ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να στηρίξει τη γυναικεία δημιουργικότητα, να προάγει τα λαϊκά έθιμα και τις παραδόσεις του χωριού και να συμβάλλει τις τοπικές αρχές στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο χωριό.

Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιεί ετησίως ποικίλες εξωραϊστικές δράσεις για τη διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου ενώ διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις με πολιτιστικό χαρακτήρα.

Επιπλέον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ο Σύλλογος συνεισφέρει, στο μέτρο του δυνατού, σε κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ο Σύλλογος Γυναικών Καστρακίου απαριθμεί περί τα 60 μέλη.