ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΕ ''ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2017''

Δείτε εδώ το έντυπο για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ανασύστασης στο Πρόγραμμα ΚΟΕ ''Πυρκαγιές 2017''.