Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ Δ. ΝΕΜΕΑΣ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ Δ. ΝΕΜΕΑΣ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.