Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεμέας εκ περιφοράς την 15η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 02.00μ.μ.