Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νεμέα  19 –Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                                                                                                   

                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.  -  6252 -           

 

                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                        

                                   Προς τους κ.κ. 1) Σελλά  Γεώργιο

                                                                        2) Σκάζα Σωτήριο

                                                           3) Ζάχο Πέτρο

                                                           4) Σιαμπλή – Φιλντίση Ιωάννα

                                                           5) Κασκαντάμη Παναγιώτη

                                                           6) Γεωργακόπουλος Χρίστος

                                                                     Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                      Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του N.4555//2018 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί εκ περιφοράς  την  23η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  με  ώρα έναρξης 2:00 μ.μ. και ώρα λήξης 3:00 μμ με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί Αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων παραχώρησης οικογενειακών

τάφων Δήμου Νεμέας για το έτος 2021  και εφεξής.

 1.  Περί: Εισήγησης καθορισμού δημοτικών τελών ύδρευσης για το Δήμο Νεμέας  για το έτος 2021 και εφεξής».
 2. Περί: Έγκρισης 1ου πρακτικού  διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» προϋπολογισμού 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 3. Περί:  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020   για την πληρωμή δικαστικών εξόδων και τόκων  συνολικού ύψους 41.798,00€ του Κιάμου Ανδρέα (σχετικά η αριθμ. 289/2019 απόφαση του Εφετείου Ναυπλιου)

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης  να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση καθώς και τη θέση τους επί των θεμάτων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου nemeaota@otenet.gr , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής   (τηλέφωνο Επικοινωνίας  6944005335)                                                                      

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

          Κωνσταντίνος Φρούσιος

 

 

Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)