ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΜΕΑ, 28/03/2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α.Π.: 1674

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

Αυτοτελές τμήμα Δ/κων&Οικ/κων Υπηρεσιων

 

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

 

Πληροφορίες : Γ. Νικολάου

 

Τηλ: 2746360121

Email: gnikolaou@nemea.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ

 Τον Δήμαρχο ΝΕΜΕΑΣ κο. Κωνσταντίνο Φρούσιο

     Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                  Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 02η του μήνα  Απριλίου έτους 2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
 2. Έγκριση ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή για την υποβοήθηση της Επιτροπής καταγραφής και απογραφής  Νομικών Προσώπων (άρθρα 27 & 29 του Ν. 5056/2023).
 3. Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2024 της Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
 4. Γνωμοδότηση περί προσθήκης ειδικότητας στο τομέα Γεωπονίας, στο 1ο  ΕΠΑΛ Νεμέας για το σχολικό έτος 2024 -2025.
 5. Καθορισμός αμοιβής  δικηγόρου για παράσταση σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΛΙΝΑΡΔΟΥ Β.-ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ Δ. Ο.Ε» ,με αίτημα την ακύρωση όρων της διακήρυξης του Δήμου Νεμέας με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαιοειδών κ λιπαντικών ετών 2024-2025-2026»
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υποστήριξη υπόθεσης Ληξιαρχείου Δ. Νεμέας.
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη και κατάθεση αγωγής απόδοσης μίσθιου  του δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Αρχ. Νεμέας.
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδότηση σε αίτημα-όχληση Μιχαήλ Ανδρούτσου για αποζημίωση υλικών ζημιών αυτοκίνητου του λόγω φθοράς οδοστρώματος Ε.Ο. στην Δημοτική Κοινότητα Αρχ. Νεμέας.
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εξωδικαστικές ενέργειες επι της υπό στοιχεία Α23/6222/04-12-2023 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.
 10. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.   2/16/2024 σε Ορθή Επανάληψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2024».
 11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.   2/182024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (πλην συμβάσεων προμηθειών που αναφέρονται σε λοιπές απόφασης συγκρότησης), αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για το έτος 2024».
 12. Καθορισμός θέσεων γωνιών ανακύκλωσης ένδυσης και υπόδησης για τη λειτουργία προγράμματος πρόληψης αποβλήτων του Δήμου μας.
 13. Περί παραχώρησης πλατείας στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών στο σύλλογο «ΠΑΣ ΦΩΚΑΣ» Αρχαίων Κλεωνών.
 14. Κατάρτιση σχεδίου αποτροπής καπνίσματος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                                                                      
 2. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                               
 3. ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                     
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                    
 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                                     
 6. ΡΟΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                                     
 7. ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                                
 8. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ                                                                               
 9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                            
 10. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                    
 11. ΑΪΒΑΛΗ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                         
 12. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                                                                               
 13. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                    
 14. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                          
 15. ΣΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                                         
 16. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                               
 17. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                              
 18. ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                                                                   
 19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

 

 

 

 

 Πρόεδροι Κοινοτήτων

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΟΪΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΕΟΝΤΙΟΥ)
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΡΙΟΥ)

 

 

Κοινοποίηση:

 • Γενική Γραμματέα κα Δημητρίου Κωνσταντίνα
 • Προϊστάμενη Αυτ. Τμ. Διοικητικού Οικονομικού κα Δημάκη Αθηνά
 • Προϊστάμενος Αυτ. Τμ. Τεχν. Υπ. Περιβ. και Πολ. κο Κούστα Σταύρο