ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου , που θα πραγματοποιηθεί την 12η  του μήνα Ιανουαρίου και ώρα 06.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νεμέας.