ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νεμέα :       20.12.2023

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ:   - 7847 -     

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134                                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 27η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για εγγραφή  ποσών    (έσοδο-έξοδο )     που αφορούν: α) δικαιώματα υπέρ  του ΤΠ&Δ  και β) ενδιάμεσους τόκους  (Σχετικά με   δανειακές  συμβάσεις  μεταξύ Δήμου Νεμέας και Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση πράξεων  ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 ποσού  5000,00€  προερχόμενου από το ΥΠΕΣ   για   την εγγραφή ποσού για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Σχετικά η   αριθμ. πρωτ.107967/15.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ)      απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών).
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023   για την εγγραφή ποσού 95.232,33€  προερχόμενου από το ΥΠΕΣ     προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και  επενδυτικών   δραστηριοτήτων  (Σχετικά η αριθμ. 108159/15.12.2023  (ΑΔΑ: 98Α446ΜΤΛ6-ΖΜΣ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023  για λογιστική τακτοποίηση.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή ποσού 5230,58 €   προερχόμενου από το ΥΠΕΣ   ως Τρίτη  (3η) δόση  έτους 2023 για την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι , (Σχετικά η  αριθμ. πρωτ. 108176/15.12.2023  (ΑΔΑ: Ζ4946ΜΤΛ6-ΘΨΘ) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών).
 6. Έγκριση καταβολής στον «Περιφερειακό  Σύνδεσμο   Φορέων Διαχείρισης Στερεών  αποβλήτων   Περιφέρειας Πελοποννήσου»  ποσού 18.929,86€ για το μήνα Νοέμβριο  έτους 2023   για τη χρήση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) του έργου  «Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Βλαχόπουλος Αναστάσιος του Παν.
 8. Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Βλαχόπουλος Αναστάσιος του Παν.
 9.  Περί: Καταβολής ποσού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς B’ εξαμήνου 2023.
 10. Περί: Ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024.

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                                                  

 

 

 

 

                                                                                           ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση, διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται ως  επείγοντα  καθότι πρόκειται για τρέχοντα  ζητήματα   που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας  του Δήμου.

 

                                                           

 Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 9. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 10. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 11. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 12. ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)