ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νεμέα :       19.10.2023

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ:   - 6415 -     

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134                                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 24η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την εγγραφή   ποσού 22.400,00€ προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων , λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
 3. Έγκρισης 2ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΚ ΝΕΜΕΑΣ» αναδόχου ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – HELLASOD Α.Ε.
 4. Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας» του αναδόχου Βλαχόπουλος Αναστάσιος του Παν.
 5. Έγκριση 1ης  Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Νεμέας» του αναδόχου  Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ.
 6. Έγκριση καταβολής στον «Περιφερειακό  Σύνδεσμο   Φορέων Διαχείρισης Στερεών  αποβλήτων   Περιφέρειας Πελοποννήσου»  α)  ποσού        20.451,43€    για το μήνα Αύγουστο έτους 2023 και β) ποσού 19.515,93€ για το μήνα Σεπτέμβριο  έτους 2023   για τη χρήση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) του έργου  «Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
 7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής «Ανάπτυξη Ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Νεμέας από Φυσικές Καταστροφές» και « Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Ολοκληρωμένων & Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 6/23/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με   έγκριση  απολογισμού  του Νομικού προσώπου οικον. έτους 2022.
 2. Έγκριση της αριθμ. 10/40/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με   έγκριση  απολογισμού  του Νομικού προσώπου οικον. έτους 2022.
 3. Έγκριση της αριθμ.     8/32/2023          απόφασης του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης»    αναφορικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ.  έτους 2023.
 4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kVA στην Κ. Αρχαίων Κλεωνών ποσού 2.704,63 €.
 5. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείου Κορίνθου για συζήτηση έφεσης Β.Κ. κατά Δήμου Νεμέας σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 11/2020 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεμέας.
 6. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της από 25/11/2016 Αίτησης Αναίρεσης της υπ. Αριθμ. 217/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως  ενώπιων του Στ Ε.
 7. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της από 3-8-2022 (αριθ. καταθ. 466/ΑΣΦ 466/2022)  αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Α. Χ. κλπ. κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 21-09-2023.

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                                                  

 

 

 

                                                                                           ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                           

 Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 9. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 10. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 11. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 12. ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)