ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νεμέα :           04.11.2022

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ:      5797 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134                                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  09η  του μήνα Νοεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 06:30 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή    συμπληρωματικών πιστώσεων σε κωδικούς μισθοδοσίας και κωδικούς κρατήσεων.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού  20.001,20€ στο πλαίσιο της δράσης εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ  
 3. Έγκριση σκοπιμότητας εκμίσθωσης αναψυκτήριου Τ.Κ. Αρχ. Νεμέας.
 4. Περί: Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών μονάδων Δήμου Νεμέας   Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
 5. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νεμέας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».
 6. Έγκριση καταβολής ποσού 3.376,09 €   για την  κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
 7. Έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικον. έτους 2022.
 8. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για εξωδικαστικές ενέργειες επί της Α22/3726 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου ποσού 240,00€).
 9. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση στη συζήτηση της από 10-11-2021 (αριθ. καταθ. ΑΓ 218/2021)  αγωγής του Μωραγιάννη Γεώργιου του Πέτρου κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 3-11-2022.(ποσού 482,36€)
 10. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για  παράσταση στη συζήτηση της από 3-8-2022 (αριθ. καταθ. 466/ΑΣΦ 466/2022)  αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Ανδριάνας Χρόνη κλπ. κατά του Δήμου Νεμέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-12-2022.(ποσού 787,40€)
 11. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (ποσού 396,00€)  για τη  συζήτηση της από 22-6-2022   της  αίτησης αναστολής εκτελέσεως της  Σ. Α.. Κ , Κατ’ αρθρ. 6 παρ.5 Ν.3869/2010 κατά του δήμου Νεμέας  που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ.  Κορίνθου    (αρ. κατ. 374/ΑΣΦ374/2022).
 12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (ποσού 420,00€) για παράσταση στο Μονομελές  Πρωτοδικείο Κορίνθου για τη συζήτηση της   από  7-12-2021 έφεσης Σ.  Α .Κ. κατά του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ  και – κατά – κατά της  αριθμ. 47/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Νεμέας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ.  Κορίνθου (αρ. κατ. 433/ΕΜ433/2021).
 13. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου  ποσού 396,00€  για                      παράσταση στο Μονομελές  Πρωτοδικείο Κορίνθου  κατά τη συζήτηση της  από  16-6-2022 αίτησης αναστολής εκτελέσεως  Κατ’ αρθρ. 6 παρ.5 Ν.3869/2010 Γ.  Θ.  Κ  κατά του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ   που απευθύνεται στο Μον. Πρωτ.  Κορίνθου (αρ. κατ. 373/ΑΣΦ373/2022).

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                      

   

                                                                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   

                                 

 

      Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)