Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.