ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.