Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.