Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 28/12/2020 και ώρα 12.30μ.μ. ,μέσω τηλεδιάσκεψης .