ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νεμέα:  3  Ιανουαρίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                     Αριθμ.Πρωτ.: - 2-

          

 

                         ΠΡΟΣ :1.  Δήμαρχο Νεμέας κ. Φρούσιο  Κων/νο. 

                                         2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

                         

                                                      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

 

             Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε   Ειδική Συνεδρίαση, δια ζώσης  στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου   αριθ. –39Β- και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου την  9η   του  μήνα Ιανουαρίου  έτους 2022 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:00 π.μ.,  ώστε να διεξαχθεί  η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 64 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και  την παρ.2 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 αντίστοιχα :

 

 1. Εκλογή των Μελών Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου για  το χρονικό διάστημα από  09.01.2022   έως    31.12.2023.
 2. Εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικών και         αναπληρωματικών) για  το χρονικό διάστημα από    09.01.2022   έως    31.12.2023.

 

Η  συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
  • αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test σαράντα οκτώ (48) ωρών)

(Σχετικά η αριθμ. εγκύκλιος   εγκ.933/96605/29.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Διεύθυνση οργάνωσης και λειτουργίας  Τ.Α. Τμήμα οργάνωσης Τ.Α. Βαθμού)

 

Ο     ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Πίνακας Αποδεκτών

 

 1. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 5. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ