ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΜΕΑ, 03/06/2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

                                         Α.Π.:  3211

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

Αυτοτελές τμήμα Δ/κων&Οικ/κων Υπηρεσιων

 

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

 

Πληροφορίες : Γ. Νικολάου

 

Τηλ: 2746360121

Email: gnikolaou@nemea.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ  

 Το  Δήμαρχο ΝΕΜΕΑΣ κο. Κωνσταντίνο Φρούσιο

     Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                            Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας, σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της αριθμ. πρωτ. 8182/26-1-2024/εγκ.98 « Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου» και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α ́), που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04 Ιουνίου έτους 2024 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για άμεση λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για την εγγραφή ποσού 6900,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την καταβολή της  εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων  που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών  της 9ης  Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα.

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για την  καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των  υπαλλήλων του Δήμου που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή   των εκλογών  της 9ης  Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  μετά την έκδοση των  ΚΥΑ  αριθμ. 44439/2024 (ΦΕΚ 3060/Β/29.05.2024) & αριθμ. 44440/2024 (ΦΕΚ 3061/Β/29.05.2024).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι   μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς «ώρα 11:00 π.μ.» ,  θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου zapandroid@gmail.com αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας. Η σχετική διαδικασία που λαμβάνει χώρα δια περιφοράς απαιτεί τουλάχιστον τη συμμετοχή των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms στον αριθμό τηλεφώνου 6942950054.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                 ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                                                                     
 2. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                              
 3. ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                    
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                   
 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                                    
 6. ΡΟΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                                    
 7. ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                               
 8. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ                                                                              
 9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                           
 10. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                   
 11. ΑΪΒΑΛΗ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                        
 12. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                                                                              
 13. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                   
 14. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                         
 15. ΣΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                                        
 16. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                              
 17. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                             
 18. ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                                                                  
 19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

 

 

 Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΟΪΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΕΟΝΤΙΟΥ)
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΡΙΟΥ)

 

 

Κοινοποίηση:

 • Γενική Γραμματέα κα Δημητρίου Κωνσταντίνα
 • Προϊστάμενη Αυτ. Τμ. Διοικητικού Οικονομικού κα Δημάκη Αθηνά
 • Προϊστάμενος Αυτ. Τμ. Τεχν. Υπ. Περιβ. και Πολ. κο Κούστα Σταύρο