ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΜΕΑ, 19/04/2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α.Π.: 2145

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

Αυτοτελές τμήμα Δ/κων&Οικ/κων Υπηρεσιων

 

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

 

Πληροφορίες : Γ. Νικολάου

 

Τηλ: 2746360121

Email: gnikolaou@nemea.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ

 Τον Δήμαρχο ΝΕΜΕΑΣ κο. Κωνσταντίνο Φρούσιο

     Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                  Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Απριλίου έτους 2024 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023,    και το Ν.3463/06 - Άρθρο 95: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 5.000,00 € προερχόμενου από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δράσεων (Σχετικά η αριθμ. πρωτ. 16958/22.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ)  απόφαση  του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών).
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 για την εγγραφή ποσού  20.001,20 € στο πλαίσιο της δράσης εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ.
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων - Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» (σύμφωνα με το άρθρο 21 του αριθ. 288/30-12-2021 Καταστατικού της Α.Ε.).
 4. Έγκριση κοινής Εισόδου – Εξόδου οχημάτων σε γήπεδο σε εκτός σχεδίου στη θέση «ΑΧΛΑΔΙΑ» στην Δημοτική Κοινότητα Νεμέας, του Δήμου Νεμέας, νόμιμης εκμετάλλευσης ιδιοκτησίας: «ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΕΠΕ» επί δημοτικής οδού.
 5. Έγκριση κοινής Εισόδου – Εξόδου οχημάτων σε γήπεδο σε εκτός σχεδίου στη θέση «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» στην Δημοτική Κοινότητα Νεμέας, του Δήμου Νεμέας, νόμιμης εκμετάλλευσης ιδιοκτησίας: «ACRA ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» επί δημοτικής οδού.
 6. Έγκριση σύναψης σύμβασης για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Νεμέας.
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση αντιδημάρχου κατόπιν του υπ’ αριθμ ΑΒΩ:Τ20/8 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου( εκτέλεση της ΑΒΜ Ε18/445 ).
 8. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας Δημοτικής Οδού στην Δημοτική Κοινότητα Νεμέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                                                                      
 2. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                               
 3. ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                     
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                    
 5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                                     
 6. ΡΟΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                                     
 7. ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                                
 8. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ                                                                               
 9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                            
 10. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                    
 11. ΑΪΒΑΛΗ – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                         
 12. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                                                                               
 13. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                    
 14. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                          
 15. ΣΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                                         
 16. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                               
 17. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                              
 18. ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                                                                   
 19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

 

 

 

 

 Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΟΪΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΕΟΝΤΙΟΥ)
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΤΡΙΟΥ)

 

 

Κοινοποίηση:

 • Γενική Γραμματέα κα Δημητρίου Κωνσταντίνα
 • Προϊστάμενη Αυτ. Τμ. Διοικητικού Οικονομικού κα Δημάκη Αθηνά
 • Προϊστάμενος Αυτ. Τμ. Τεχν. Υπ. Περιβ. και Πολ. κο Κούστα Σταύρο