ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

 


ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 29118714000

Λεβίδι Αρκαδίας / ΤΚ 22002

Τηλέφωνο : 27960 22051

E-mail :   info@anvope.gr

Website: www.anvope.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος

 LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

 

Η ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Νεμέας, την Τετάρτη 17/05/2023 & ώρα 20:30, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου, και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις ανάγκες της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ). για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή, η παρουσία και η συμμετοχή σας στην ανωτέρω εκδήλωση.

 

 

Για την ΑΝΒΟΠΕ  Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ &

 Δήμαρχος Γορτυνίας

 

 

ΚΟΥΛΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Για το Δήμο ΝΕΜΕΑΣ

Ο Δήμαρχος

 

 

 

ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ