ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Δείτε εδώ το πρόγραμμα ψηφοφορίας κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαϊου 2023,σχετικά με τη γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.