Πρόεδροι συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας &Τοπικών Κοινοτήτων

 

Ονοματεπώμυμο Τίτλος
ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ -  τηλ. επικ. 6978-741450

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ.Κ. ΑΗΔΟΝΙΩΝ -  τηλ.επικ.6992-611254
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Τ.Κ. ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ -τηλ.επικ.6944-717804
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ-τηλ.επικ.6932-322434
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ- τηλ.επικ.6945-556939
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-τηλ.επικ.6948-835091
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ-τηλ.επικ.6976-539101
ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΟΥ-τηλ.επικ.6947-657346
ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ- τηλ.επικ.6930-744140
ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑ- τηλ επικ. 6948-078306