Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώμυμο Τίτλος
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ