Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Νεμέας.

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Νεμέας.