ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Κ. Αρχ. Νεμέας του Δήμου Νεμέας.