Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Ν. Π. Δ. Δ. « Δανιήλ Παμπούκης »

Δείτε εδώ την έκθεση εσόδων – εξόδων Β ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νεμέας  "Δανιήλ Παμπούκης".