Περί έγκρισης εσόδων - εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου  αριθμ. 6 της 30ης Αυγούστου περί έγκρισης έκθεσης εσόδων -εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.