Περί έγκρισης εσόδων - εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.