ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2023

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης με τα οριστικά αποτελέσματα για τη ΣΟΧ 2/2023 (σχολικές καθαρίστριες).