Ορισμός αντιδημάρχων θητείας 2020-2021
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Δείτε εδώ την απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων θητείας 2020-2021 και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων .