Οικονομική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
   
Τηλ 2746-360-115    
Fax 2746-360-134

ΛΟΓΙΣΤΗΣ    
ΡΟΥΣΙΝΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
   
Τηλ 2746-360-123    
Fax 2746-360-134

ΛΟΓΙΣΤΗΣ    
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    
Τηλ 2746-360-124    
Fax 2746-360-134

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ    
ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
Τηλ 2746-360-121    
Fax 2746-360-134

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ     
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 
Τηλ 2746-360-107    
Fax 2746-360-135