Οικονομική Επιτροπή

ΦΡΟYΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Πρόεδρος)
ΣΕΛΛAΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος)
ΣΚAΖΑΣ ΣΩHΡΙΟΣ (Μέλος)
ΖAΧΟΣ ΠEΤΡΟΣ (Μέλος)
ΣΙΑΜΠΛH-ΦIΛΝΤΙΣΗ ΙΩAΝΝΑ (Μέλος)
ΚΑΣΚΑΝΤAΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Μέλος)